Gastornis, 8,5×7,5 cm

100,00 kr

Beskrivning

Gastornis är ett utdött släkte av stora fåglar utan flygförmåga som levde under slutet av epokerna paleocen och eocen under kenozoikum. Fossila rester av dessa fåglar har hittats i västra-centrala Europa (England, Belgien, Frankrike och Tyskland) samt Nordamerika.