Bingo, rosa

Skriv ut ett antal brickor med nio ord på varje
Gör också små utropkort med orden
Ett antal markörer av något slag behövs också.