Fortsätt med sagan

Plastfickor med en bild från en känd saga klistrad på ett färgat papper.  I stoppat i plastfickan finns ett antal små kopior, där början på sagan finns skrivet. Barnen ska klistra in början, i sin skrivbok, och sedan skriva fortsättning själva. Antingen kan barnet följa sagan eller hitta på en helt egen fortsättning.