Knapplåda

Två knappar ska vara lika men ha någon känselegenskap som skiljer dem från andra knapp-par.
Vik fyra lådor som passar i en större ask. Låt någon ask vara lite lättare och någon ask lite svårare.