Sjöko 15×5 cm

65,00 kr

Beskrivning

15×5 cm

Sjökon är ett vattenlevande däggdjur som andas med lungor men är helt anpassat för ett liv i vatten. På land klarar sig sjökon inte alls. Djuret är stor som en säl men är egentligen närmast släkt med elefanter.